Lyckat möte om miljön i Uppsala

PARTIET Sveriges ungkommunister tillsammans med SKP Uppsala arrangerade under dagen ett möte med temat ”Socialism eller…