Akut undernäring dödar barnen i Gaza

UTRIKES I Gaza ökar den svåraste formen av undernäring, där människor behöver snabb sjukvård om de…

Häv alla sanktioner mot Syrien!

PARTIET Med anledning av jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien har SKP gjort följande uttalande med krav…

Stöd räddningsarbetet i Turkiet!

UTRIKES, PARTIET Den enorma skada som jordbävningen orsakat i Turkiet och Syrien har drabbat befolkningen hårt.…