Sex månader efter jordbävningskatastrofen i Turkiet

UTRIKES Den stora jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien som ägde rum i februari i år, och…