Eldtornados förebådar en brandsommar i världen

KLIMAT Kommer det att bli en brandsommar i världen i år igen – såsom det var…