Nyanlända ska få mindre pengar – regeringen vill öka incitamenten att jobba

INRIKES Ju mer bidrag man får, desto mindre incitament att arbeta. Så ser logiken ut i…