BOSTADSPOLITIK

VAL 2022 PARTIET På SKP:s hemsida kan du få en bild av hur Sveriges Kommunistiska Parti står i…