Finska lärare strejkar under hela månaden

UTRIKES Under hela april kommer det finska lärarfacket att på olika ställen ta ut sina medlemmar…