Med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag

För 99 år sedan, närmare bestämt den 7 november 1917, i Sankt Petersburg, utbröt Oktoberrevolutionen. Vi…

Oktoberrevolutionen firad

Göteborg Den 19 november firades Oktoberrevolutionens årsdag i Irakiska kulturhuset i Gamlestaden. Det var ett samarrangemang…

Med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag

Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag. För 99…

Oktoberrevolutionens 99-årsdag firades i Stockholm

Söndagen den 30 oktober samlades 60 personer i Bagarmossens Folkets hus för att fira Oktoberrevolutionens 99-årsdag.…

Socialismen är framtiden!

Fira Oktoberrevolutionens 99-årsdag med oss den 30 oktober i Stockholm Bagarmossens Folkets hus Söndag den 30…

KPRF firade Oktoberrevolutionen

Ryska Federationens Kommunistiska Partis centralkommitté publicerade ett meddelande på dagen för Oktoberrevolutionen där det stod: ”Ryska…

Firandet av Oktoberrevolutionen och Joe Hill

Söndagen den 8 november firade SKP Stockholm Oktoberrevolutionens 98-årsdag tillsammans med kommunister från Iran, Irak, Chile,…

Oktoberrevolutionen 98 år

Fira Oktoberrevolutionen med bland annat Pierre Ström och Joe Hills sånger. Bagarmossens Folket hus 8 november.

SKP Stockholm firande av Oktoberrevolutionen

SKP och kommunisterna i Stockholm högtidlighåller den Stora Oktoberrevolutionens 97-årsminne i Folkets Hus i Bagarmossen. Ett…

Till Socialistiska Oktoberrevolutionens 97:e årsdag

”Det viktiga är att isen är bruten; vägen är öppen och tillvägagångssättet står klart” V.I. Lenin…