Frideborg Svensson

Född den 11 juni 1908 i Örkeneds socken i Kristianstads län, där mina föräldrar är jordbrukare.…