Pionjärträff i Uppsala

PARTIET Nu har SKP:s pionjärer haft sin första träff i Uppsala. Vi pratade om hur man…