Repressiva åtgärder, sa polisen

INRIKES Tänk, ibland har polisen rätt ändå… Som när man kallar högerregeringens förslag för att hejda…