Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN  Fiskaren funderar på den förstörda dammen i Ukraina och dess propagandavärde, och tänker att dålig…