Regeringen och Tidningsutgivarna vill begränsa public service

INRIKES Sveriges Radio och SVT bör syssla med ljud och bild. Detta menar regeringen, som formulerar…