Polisbrutalitet legitimeras genom visitationszoner

INRIKES Visitationszonerna, alltså områden där polisen får rätt att visitera personer utan brottsmisstanke, blir under våren…