En kvarts miljard i kommunbidrag fryser inne

INRIKES Staten delar ut ett särskilt klimatbidrag till kommunerna via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.…