Kazakstan – en färgrevolution?

UTRIKES Många har varit snabba att döma ut protesterna och strejkerna i Kazakstan som en så…