Sverige skickar stabsofficerare till Röda havs-insats

INRIKES Sverige kommer att skicka personal för att skydda Sveriges och andra västländers ekonomiska intressen i…

Svenskt stöd till Röda havet för att bekämpa houthierna

UTRIKES Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) har meddelat att det kan bli aktuellt för Sverige att…