Skog med rödlistade arter avverkas av profithungrigt skogsbolag

MILJÖ Talltita, ullticka och knärot är några av de rödlistade arter som hittats i ett föreslaget…

Skogsbolaget SCA vill skövla skyddsvärda områden

MILJÖ Skogsbolaget SCA har anmält skogsområden i Jämtland och Västernorrland med höga naturvärden för avverkning och…