Spartakus – en slavledare och upprorsman

KULTUR När en socialist hör namnet Spartakus går tankarna oftast inte först till den romerske slavledaren,…