Militärt samarbetsavtal mellan USA och Sverighe signerat

INRIKES Enligt det nya försvarssamarbetsavtalet DCA mellan USA och Sverige får nu USA obehindrad tillgång till…

Nytt militärt samarbetsavtal mellan USA och Sverige

INRIKES Förhandlingarna om ett nytt militärt samarbetsavtal mellan USA och Sverige har avslutats och USA får…