De offrade 12 miljarder av våra pensionspengar i kapitalismens kvarn!

KRÖNIKA Pensionspengarna är som bekant en stor penga-pool i händerna på borgarstaten och dess representanter. Alecta…