Svälten i Gaza och hjälp som maskerar fortsatt militärt stöd till Israel

UTRIKES Biståndsorganisationen Oxfam har kommit med en ny rapport där man ger flera exempel på hur…

Akut undernäring dödar barnen i Gaza

UTRIKES I Gaza ökar den svåraste formen av undernäring, där människor behöver snabb sjukvård om de…