Sveriges regering hindrar miljökrav på skogsbruket

INRIKES Sveriges regering har nu lyckats med att hålla den svenska skogs- och bioenergibranschen under armarna…