Skogsbolaget SCA vill skövla skyddsvärda områden

MILJÖ Skogsbolaget SCA har anmält skogsområden i Jämtland och Västernorrland med höga naturvärden för avverkning och…

Svampar och bakterier lagrar kol

KLIMAT, MILJÖ I marken på vårt jordklot binds och lagras stora mängder kol: men vilka livsformer…

Naturskog ska skövlas i Ånge

MILJÖ Riktpunkt har förut skrivit om att gamla naturskogar med stor artrikedom hotas av brutal avverkning,…

Sverige deltar i lobbygrupp mot EU:s skogsprogram

KLIMAT Kapitalistiska stater ingår i de unioner som mest främjar det egna landets kapitalister, det är…

Klimatologiskt valfläsk från Sverigedemokraterna

KLIMAT Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen hävdar nu att Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser bara är…

Sveriges regering hindrar miljökrav på skogsbruket

INRIKES Sveriges regering har nu lyckats med att hålla den svenska skogs- och bioenergibranschen under armarna…