Skolverket: Alla elever har inte samma möjligheter

INRIKES I en ny lägesrapport konstaterar Skolverket att eleverna i svenska skolor inte har samma möjligheter…

Hälften av barngrupperna i förskolan är större än Skolverkets rekommendationer

FACKLIGT Skolverkets rekommendation är att en barngrupp ska bestå av max 12 barn i åldrarna 1-3…

Ökade klassklyftor försämrar läsförståelsen hos fattiga barn

INRIKES Svenska barns läsförståelse minskar i allmänhet, slår undersökningen Pirls fast. Det är dock inte alla…