Skog med rödlistade arter avverkas av profithungrigt skogsbolag

MILJÖ Talltita, ullticka och knärot är några av de rödlistade arter som hittats i ett föreslaget…