Klimatförändringarna påverkar vår fysiska miljö

KLIMAT Klimatförändringar som direkt påverkar hur vår fysiska omgivning ser ut håller på att bli verklighet…