Beslut om rivning av byggnad möts av skarp kritik och manifestation

KULTUR Under våren 2022 beslutade exploateringskontoret i Stockholms kommun att riva en byggnad i det gamla…