Kampen om ett postkontor

UTRIKES Kampen mot kapitalismens försämringar är likadan överallt. Här rapporterar jag om protester i en stadsdel…