Kris på Sveriges akutmottagningar

INRIKES Vården på Sveriges akutsjukhus krisar och Riktpunkt har tidigare skrivet om läget i bland annat…

Mäns våld mot kvinnor ökar – på grund av pandemin

INRIKES Färsk statistik från BRÅ visar att mäns våld mot kvinnor ökade med 4 procent första…

Svenska myndigheter redo att offra liv

I ett avslöjande som SVT står bakom framkommer att ett flertal svenska myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten och…

Vad händer när vårdplatserna tar slut?

Den svenska sjukvården når i snabb takt gränsen för sin kapacitet. De lite fler än 500…

Socialstyrelsen tar över ansvaret för sjukvårdsmateriel

Coronavirusets spridning har ställt situationen inom sjukvården på sin spets och visar att de lager av…

Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat

I en ny rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) försämrats…

Uttaget av antidepressiva läkemedel ökar kraftigt

En färsk rapport från Socialstyrelsen visar att användningen av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt. Ökningen kan…

Äldre upplever ensamhet, oro och ångest

Ångest, oro, rädsla och ensamhet är vanligt förekommande problem bland de som vårdas inom äldreomsorgen idag.…