Ockupationen av BB i Sollefteå – tre år

Den 30:e januari 2019 fyllde ockupationen av BB i Sollefteå tre år. Ockupanterna är beredda att…

Förlossningskurser i bilen fortsätter i Sollefteå

I oktober 2016 beslutade regionstyrelsen i Västernorrland med 39 röster mot 36 att stänga BB i…

Ockupationen av BB i Sollefteå

Under vår bilsemester runt Bottniska viken, sover vi över i Sollefteå och besöker i anslutning sjukhuset…

Stöduttalande till de kämpande ockupanterna i Sollefteå

Motsättningarna mellan stad och land är en av de stora politiska frågorna i dagens Sverige, eller…

Tack doktorn, ska snittet läggas ungefär här?

I Sollefteå hålls nu kurser i hur man utför förlossning i bil. Detta efter att landstingspolitiker…