Arktis blir isfritt på sommaren vad vi än gör

KLIMAT Ny forskning visar att sommarisen i Arktis kommer att försvinna, hur vi än  hanterar klimatförändringarna.…