Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Fiskaren undrar hur arbetarklassens barn ska klara av ett sommarlov  i stan, utan meningsfulla aktiviteter…