Nästan alla lärare ser nytta med modersmålsundervisning

FACKLIGT Enligt en undersökning som fackförbundet Sveriges Lärare har gjort ställer sig nästan nio av tio…

Påverkar ens modersmål hjärnan?

VETENSKAP Ny forskning visar att så kanske är fallet. Forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland har…

Större klyftor gör det svårare att lära sig svenska

INRIKES Forskaren Andreas Nuottaniemi vid Umeå Universitet har i sin avhandling Flerspråkighetens gränser undersökt vilka förutsättningar invandrare har…

Lettland planerar att förbjuda ryska som främmande språk i landets skolor

UTRIKES Det lettiska utbildnings- och vetenskapsdepartementet planerar att avskaffa möjligheten för eleverna i landets skolor att…