Seko och ST utvidgar blockaden mot Tesla

FACKLIGT Den fackliga konflikten på Tesla har dragit ut på tiden och ser inte ut att…

Fackförbundet ST överklagar hävandet av skyddsstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

FACKLIGT För nästan ett år sedan lade fackförbundet ST ett skyddstopp mot ensamarbete på pendeltågen i…

Fackförbundet ST stämmer MTR – företaget ville inte lämna ut undersökning

FACKLIGT I samband med att man gjorde sig av med tågvärdarna ombord på Stockholmspendeln genomförde MTR…

Beslutet att häva skyddsstopp på Stockholmspendeln överklagas

FACKLIGT Fackförbundet ST och Seko har beslutat sig för att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut att häva skyddsstoppet…

Skyddsstoppet hävt på Stockholms pendeltåg

FACKLIGT Sedan måndagen har ett skyddsstopp förhindrat ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Nu har Arbetsmiljöverket hävt…

Skyddsstopp på Stockholms pendeltåg

FACKLIGT Efter en tre dagar lång strejk har fackförbundet ST lagt ett skyddsstopp mot ensamarbete på…

På pendeln fortsätter kampen för tågvärdarna

FACKLIGT Kampen om tågvärdarna på pendeln i Region Stockholm har pågått länge. Företaget MTR, som ägs…

Arbetsförmedlare underkänner regeringens jobbpolitik

Sju av tio av Sveriges arbetsförmedlare tycker inte att ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa…