Sverige skickar stabsofficerare till Röda havs-insats

INRIKES Sverige kommer att skicka personal för att skydda Sveriges och andra västländers ekonomiska intressen i…