Sverige runt med SKP – intervju med Patrik Lindh från Uppsala

VAL 2022 Inför valet i september träffar Riktpunkt några av de namn som står på kommunvalsedlarna…