Rapport från ”Mittens rike” del 2

Nu är det klart, landstingsfullmäktige tog den 26 oktober beslutet med 39 ledamöter för nedläggning och…