Sämre strandskydd och urholkad allemansrätt

INRIKES Nu är de nya reglerna för strandskyddet fastställda. Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter…