Sämre strandskydd och urholkad allemansrätt

INRIKES Nu är de nya reglerna för strandskyddet fastställda. Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter…

Nya tider i en svensk kommun – exemplet Östra Göinge

”Det är nya tider nu” säger ordförande för Göingehem och kastar ut fattigpensionärer, arbetslösa och nyanlända.…

Novembertankar

Förra årets vanligaste namn var Elsa och Alice bland flickorna och William och Lukas bland pojkarna.…