Omfattande strejk nalkas i Chile

UTRIKES Vid världens största koppargruva i Chile röstade arbetarna i det dominerade facket ner ett bud…

Protester och strejker i Iran

UTRIKES Som en följd av klimatförändringarna har Mellanöstern de senaste åren drabbats av torka efter torka.…

Italien: attackerna mot strejkande arbetare fortsätter

UTRIKES Riktpunkt rapporterade tidigare om den attack mot strejkande transportarbetare som resulterade i en arbetares död.…

Solidaritet med Danmarks vårdpersonal

Danmarks vårdpersonal står just nu i en hård strid för rätten att teckna ett kollektivavtal med…

Lastbil körde in i arbetarnas blockad – facklig ledare död

UTRIKES Inom transportsektorn i Italien strejkar den militanta fackföreningen Si Cobas sedan länge. De har flera…

Angrepp mot strejkande arbetare i Italien

UTRIKES En utdragen strejk på TNT-Fedex i Italien har återigen blivit våldsam. Privata säkerhetsvakter förklädda till…

Filmer och bilder från generalstrejken i Grekland

UTRIKES Generalstrejken i Grekland är den största på flera år. Tiotusentals arbetare är ute på gatorna…

Generalstrejk i Grekland

UTRIKES I skrivande stund pågår den största generalstrejken på flera år i Grekland. Bakom står den…

Till minne av Ådalens arbetare

Den andra dagen av Sveriges Kommunistiska Partis 38:e kongress, 14 maj, var det 90 år sedan…

Kamp mot avtalsshoppning

Sedan strejkrätten begränsades så har avtalsshoppning blivit vanligare. Avtalsshoppning innebär att företagen kan sluta avtal helt…