Förlossningskurser i bilen fortsätter i Sollefteå

I oktober 2016 beslutade regionstyrelsen i Västernorrland med 39 röster mot 36 att stänga BB i…

SKP VÄSTERNORRLAND – ARBETSPLATSKAMP

Under många år nu har jag jobbat med fackliga frågor, politiskt och mer aktivt (fyllde 50…