Sedan den första april strejkar finska vårdarbetare

UTRIKES Sedan den första april strejkar över 20 000 finska vårdarbetare. Utöver strejken råder förbud mot…