NATO – en militär stödorganisation för diktaturer och krigsprofitörer 

INRIKES, DEBATT Sverige är idag tyvärr så gott som medlemmar i NATO. I skrivande stund återstår…