Svenska taxibolag grundlurar nyanlända flyktingar

Hur lätt är det för en nyanländ flykting att veta vad en taxiresa kostar som varken…