Solidaritet med Greklands kommunister

Sedan 1973, då studenterna vid Atens polytekniska universitet påbörjade det uppror som tillsammans med folket och…

Bokcafé och kopiering

Kommunisternas partilokal i Malmö har öppet varje vardag där det finns socialistisk- och arbetarlitteratur, annan litteratur…

SKP intensifierar verksamheten i Lund

En rad aktiviteter har genomförts, såsom offentligt möte, besök på gymnasieskolor, flygbladsutdelningar, affischering och annat. Mycket…

Finns det hopp för Vänsterpartiet?

Vänsterpartiet höll nyligen kongress, och förutom frågan om partiledare har mycket fokus lagts på skrivandet av…

Kampen om LAS: alla fyller sina funktioner i kampen mot arbetarklassen

Den socialdemokratiska regeringen har nyligen meddelat att det inte är aktuellt att gå vidare och lagstifta…

Kommunfullmäktige i Härjedalen avslog SKP:s förslag

INRIKES SKP i Härjedalen lämnade i våras in ett förslag till nytt sysselsättningsprogram för Härjedalens kommun.…

Inget annat än fullständig trygghet för alla anställda är acceptabelt

Efter strandade förhandlingar och ett pressat läge för Stefan Löfvens regering har LO, PTK och Svenskt…

Kommunistisk fördjupningskurs

Nu drar vår digitala kommunistiska fördjupningskurs igång. Det är en fortsättning på den grundkurs vi vid…

Solidaritetsdagar med Polens Kommunistiska Parti

UTRIKES I Polen fortsätter den politiska processen att kriminalisera den kommunistiska oppositionen. Den serie rättegångar som…

Organisera kampen mot alla försämringar!

FACKLIGT Förhandlingarna mellan vad som kallas arbetsmarknadens parter, alltså fackföreningsrörelsen och det organiserade kapitalet, om försämringarna…