Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets partier om EU:s intensifierade militarisering och aggressivitet

EU, Nato och dess medlemsstaters borgerliga regeringar är involverade i en eskalerande kapprustning och de militära…

USA får inte styra svensk säkerhetspolitik

Stockholms fredsseminarium 2-3 september, som arrangerades av Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdelning, samlade ca 140 deltagare första…

USA är det landet som har kränkt svenskt territorium allra mest

Svensk territorium har kränkts 42 gånger de senaste åren, skriver DN. I topp ligger USA till…

En antologi om Sveriges säkerhetspolitik

Den 13 november presenterades boken ”Bevara alliansfriheten. Nej till NATO-medlemskap!” på en presskonferens. Redaktörer för denna…