Krönika om ett förebådat dödsfall – tågkollisionen i Grekland

KRÖNIKA Det är svårt att prata om tågolyckan i Grekland, svårt att prata om en tragedi.…