Finlands socialdemokrater inskränker strejkrätten för att förhindra strejk inom sjukvården

UTRIKES Den finländska regeringen med Socialdemokraterna i spetsen föreslår omfattande begränsningar av sjukvårdspersonalens rätt att strejka…

Sedan den första april strejkar finska vårdarbetare

UTRIKES Sedan den första april strejkar över 20 000 finska vårdarbetare. Utöver strejken råder förbud mot…