Kapitalistiska motsättningar

LEDARE (2/2022) Vi skriver ofta om hur motsättningarna inom det kapitalistiska systemet ökar och hur de…

Flygbladsutdelningar runtom i landet

PARTIET Inför den kommunistiska grundkursen som startar om några dagar arbetar partiets medlemmar och sympatisörer hårt.…

Hur ser den moderna arbetarklassen ut idag?

TEORI & HISTORIA Borgerlig politik och opportunism har i årtionden försökt övertyga arbetstagare, av olika anledningar…

Arbetararistokratin och cheferna

TEORI & HISTORIA Begreppet arbetararistokrati dyker då och då upp i den marxistiska debatten och så…

Anders Carlsson, Ryssland och imperialismen

För snart ett år sedan publicerades i Proletären en längre artikel av Anders Carlsson där han…

Sverige och imperialismen

När C.H. Hermansson undersökte ägarförhållandena i Sverige och de svenska monopolföretagens roll i världen kom han…